maandag 18 mei 2020

Verstuurde brief aan deelnemers

Update i.v.m. coronavirus

 

Beste (ouder/verzorger van) deelnemer,

We leven in een bijzondere tijd waarin niets meer zeker lijkt. Ook het wel of niet doorgaan van de voetbalweek hoort nog steeds bij die onzekerheden.

Toch hebben we positief nieuws. Het lijkt erop dat de voetbalweek door kan gaan dit jaar in de geplande week van 7 t/m 10 juli. Dit na overleg met gemeente en HHC Hardenberg en dat zou natuurlijk ontzettend gaaf zijn.
We zullen aanpassingen moeten doen aan de invulling van de week maar ondanks dat zijn we ervan overtuigd er een hele leuke voetbalweek van te kunnen maken.

In de eerste zin van dit bericht staat ook dat er toch nog onzekerheden zijn. Dat heeft er alles mee te maken dat we afhankelijk zijn van hoe het virus zich ontwikkeld en hoe de regelgeving in de betreffende periode is. Deze ontwikkelingen en regelgeving zal voor ons leidend zijn om uiteindelijk een besluit te nemen.
Omdat er nog veel moet gebeuren, waaronder het drukken van de kleding, dat tijd in beslag neemt zullen we begin juni definitief bepalen of en hoe de voetbalweek kan plaatsvinden in de zomervakantie.

Mocht de huidige situatie voor u nu al een reden zijn om uw kind niet deel te laten nemen aan de voetbalweek hebben we daar natuurlijk begrip voor. Is dat zo laat ons dit dan zo spoedig mogelijk weten. Wat betaling van het deelnamebedrag betreft kan gerust gewacht worden tot na onze beslissing begin juni.

Voor nu allemaal het allerbeste gewenst en hopelijk is ons volgende bericht één met het nieuws dat de voetbalweek definitief door kan gaan.

Met sportieve groet,

Organisatie Jeugd-Voetbalweek