Informatie

Voor ouders

 

Doelstelling Jeugd-voetbalkamp
Het organisatieteam probeert kinderen in de voetballeeftijdscategorie tot en met de JO-13 jeugd een onvergetelijk voetbalkamp week te bezorgen tijdens hun schoolvakantie. Een extra vereiste is dat je (op moment van aanmelding) nog op de basisschool zit.

 

Arts/EHBO
Tijdens het kamp dat vier dagen duurt (13 t/m 16 juli 2021) zal er een arts stand-by staan. Ook zullen er op de Boshoek EHBO-mensen aanwezig zijn.

 

Ziekte/bijzonderheden
Geeft u a.u.b. duidelijk op het inschrijfformulier aan of uw kind lijdt aan enige vorm van ziekte en of er andere bijzonderheden zijn die wij als organisatieteam moeten weten. Hier kunnen wij dan rekening mee houden. Dit is in het belang van een goed verloop van de kampweek. Mochten er omtrent dit onderwerp of andere onderwerpen vragen zijn, dan kunt u te allen tijde contact opnemen met het organisatieteam via het kopje 'contact'.

 

Inschrijving
Ook al is een kind ingeschreven, deelname is pas definitief wanneer wij ook het verschuldigde bedrag hebben ontvangen.

 

Betalingwijze/kosten
Het deelnamebedrag voor het Jeugd-voetbalkamp van 2021 bedraagt € 75,00. Dit is inclusief training van gediplomeerde trainers, eten/drinken tijdens de dagen, een compleet voetbaltenue en bal.

Het bedrag kan worden overgemaakt op rekeningnummer: NL 42 RABO 0123860733. Onder vermelding van: voornaam, achternaam en geboortedatum. Het bedrag dient uiterlijk 30 april 2021 te zijn bijgeschreven op bovenstaand rekeningnummer t.n.v. Jeugdvoetbalkamp Hardenberg.