zaterdag 6 juni 2020

Jeugd-Voetbalweek gaat door!

Verstuurde brief aan deelnemers

Beste (ouder/verzorger van) deelnemer,

Hierbij goed nieuws: De voetbalweek gaat door!

Natuurlijk is dit bericht op basis van de maatregelen zoals die er nu zijn. Worden hier vanuit de overheid wijzigingen in aangebracht kan dit alsnog gevolgen hebben voor de voetbalweek. Nu kunnen we na overleg met gemeente en HHC in elk geval stellen dat het verantwoord is de week door te laten gaan. Daar zijn wij, maar waarschijnlijk vooral jullie, erg blij mee.

Dat we tijdens de week wat aanpassingen moeten doen in het programma zal duidelijk zijn. Dit om ons aan alle regels te houden. Ondanks dat zijn we er van overtuigd een geweldige voetbalweek te kunnen organiseren.

Voor nu een aantal praktische zaken:

  • Wanneer het deelnamebedrag nog niet betaald is, ontvangen wij dat graag voor 15 juni aanstaande. Het bedrag kan worden overgemaakt op rekeningnummer: NL 42 RABO 0123860733 t.n.v. jeugdvoetbalkamp Hardenberg onder vermelding van: voornaam, achternaam en geboortedatum. 
  • Tot 15 juni is er ook nog de mogelijkheid om deelname te annuleren. Hebben wij voor deze datum geen annulering ontvangen bent u verplicht het hele deelnamebedrag aan ons te betalen.
  • Mocht, door nieuwe maatregelen, de voetbalweek alsnog niet door kunnen gaan zullen wij het deelnamebedrag terug storten. Dit eventueel verminderd met al gemaakte kosten voor kleding en materiaal. Mocht dit zo zijn zorgen wij ervoor dat elke deelnemer ook zijn of haar tenue en bal thuis afgeleverd krijgt.

De aankomende weken werken wij alles verder uit en zullen dit dan opnieuw per email verzenden. Tevens zullen we een protocol opstellen waarin iedereen zich zal moeten houden tijdens de week.

Wanneer die op dat moment nog hetzelfde zijn als nu zal onderstaande in elk geval van toepassing zijn:

  • Kleedkamers zijn open om spullen op te bergen, douchen is echter nog niet toegestaan..
  • In voetbaltenue aankomen en vertrekken. Omdat de tenues normaal altijd op de eerste ochtend uitgedeeld worden zullen we dat dit jaar de maandagavond voorafgaand aan de voetbalweek doen. Hierover volgt later meer info!
  • De lunch zal opgedeeld worden in drie groepen in plaats van alles in één keer in kantine.

Dit zijn een aantal zaken om een beeld te geven waar we aan moeten denken. Dit wordt vervolgd in een volgend bericht.

We gaan er nogmaals van uit dat we er een geweldige week van kunnen maken en rekenen op jullie allemaal om alle maatregelen die gelden ook te respecteren.

Met sportieve groet,

Team organisatie Jeugd-Voetbalweek